Ofte stilte spørsmål

Nedenfor har vi samlet de mest stilte spørsmålene for tjenesten.

For sluttbruker:

For tjenestetilbyder:

For sluttbruker

Kan jeg slette meg fra tjenesten?

Du kan når som helst i mobilapplikasjonen be om sletting. Når du gjør dette, mister du tilgang til appen umiddelbart – og dine data slettes, med unntak av oppføringene som om når du benyttet et kjøretøy. Merk, vi lagrer ikke navn eller andre personopplysninger til denne oppføringen, men dersom det skulle oppstå en tvist, vil det i forbindelse med en klage være mulig å gjøre oppslag på hvorvidt et registreringsnummer sto oppført som aktivt kjøretøy på et gitt tidspunkt. Disse dataene slettes etter 6 måneder.

Hvordan behandles opplysningene?

Personvern er viktig for oss. Alle dataene lagres i WAYS sitt datasenter i Norge. Du kan se utdypende personvernerklæring her.

Kortet er utstedt til et barn eller en annen person jeg har ansvar for

I de tilfeller der kortet ikke er utstedt eller registrert på ditt eget fødselsnummer, har vi behov for å gjøre en ekstra verifiseringsbekreftelse. Ta kontakt med oss på telefon, så hjelper vi deg.

Hvordan fungerer tjenesten for meg som sluttbruker, og som innehaver av HC-kort?

Dersom kommunen din har inngått en avtale med mobilitypass, kan du laste ned appen Mobilitypass HC? og logge inn via Vipps. Ved registrering hos oss, gjør vi et oppslag mot Statens Vegvesens register og innhenter aktuelt kort. Du legger selv inn registreringsnummer på bilen(e) du benytter deg av i appen og kan ha et kjøretøy aktivt til enhver tid. Du kan enkelt bytte mellom kjøretøyene i appen.

For tjenestetilbyder

Hvordan prises tjenesten?

Tjenesten prises som et rimelig, løpende abonnement per år. Ta kontakt med oss for prisinformasjon.

Fungerer løsningen for våre innbyggere når de parkerer utenfor kommunen?

Ja, så lenge kommunen abonnerer på vår løsning, vil kommunens innbyggere – gitt at de er innmeldt via Statens Vegvesen sitt register, kunne benytte seg av tjenesten både i hjemmekommunen og i alle andre kommuner som benytter Mobilitypass. Et abonnement gir altså tilgang til både å tilgjengeliggjøre HC-kort til kommunens innbyggere, så vel som å gi den lokale parkeringsetaten tilgang til oppslagsdatabasen.

Kan tjenesten integreres mot eksisterende parkeringssystem?

Ja, våre API-er for oppslag gjør det mulig å søke på registreringsnummer og person. Dersom du som tjenestetilbyder eller parkeringskontrollør ønsker å integrere oppslag direkte i egen løsning eller enhet, ta kontakt med oss for API-dokumentasjon og tilgang.

Hvordan får vi verifisert HC-kortene?

Den enkelte kommunale virksomhet eller parkeringstilbyder vil kunne benytte seg av vår tilpassede mobilapplikasjon for rask og smidig sjekk av bilskilt. Det kan også gjøres oppslag direkte på person. Dersom mobilapplikasjonen benyttes, skannes registreringsnummeret i appen og gir umiddelbar svar på om det finnes et aktivt kort for den aktuelle bilen.

Hvordan forvaltes dataene?

Dataene leveres inn fra den enkelte tilbyder direkte inn til Statens Vegvesen. Dette sørger for trygg og sikker oppevaring og korrekte data til enhver tid. Den enkelte sluttbruker som registrerer seg for å benytte seg av digitalt HC-kort opprettes som bruker hos oss, og verifiseres opp mot Statens Vegvesen sin løsning. Data som registreringsnummer og tidspunkt for bruk av bil og registreringsnummer lagres hos oss, og lagres trygt i Norge etter strenge sikkerhetstiltak.